MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ('Sözleşme'), Satıcı ve Alıcı'nın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ('Kanun') ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ('Yönetmelik') hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. Sözleşme'nin tarafları, Kanun'dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme'yi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde konusu olan siparişin aşağıda belirtilen bedeli, kargo ve vergi ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemi ile yapılabilir. Süreli olarak ilan edilmiş kampanyalar ile ilgili haklar, süre bitiminde sona erer. Bunun dışında ilan edilen fiyatlar, ilan değiştirilene ya da kaldırılana kadar geçerlidir. Kaldırılan veya değiştirilen ilanlarda yer alan tutarlar, havale veya EFT ile yapılacak ödemeler için sipariş tarihinden itibaren 48 saat geçerlidir. (48 saatin resmî tatillere geldiği durumlarda tutar, bir sonraki iş günü mesai bitimine kadar geçerli olacaktır.). Ancak siparişi takip eden süre içerisinde havale veya EFT ödemesi gönderilmeden önce ürünlerin tamamının veya bir kısmının tükenmesi durumunda Alıcı, biten ürünün değiştirilmesini, eksik olan ürünlerin veya tüm siparişinin iptalini ve para iadesini talep edebilir. Hatalı bir yazım, sistemsel/yazılımsal bir arıza gibi hata durumlarında, alıcının değişikliği kabul etme ya da sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır.

Kredi kartı ile sadece peşin ödeme yapılabilmektedir. Bunun dışında Alıcı'nın bankası kampanya düzenleyerek taksit seçenekleri ya da ödeme erteleme gibi hizmetleri kendi inisiyatifinde sunabilir. Bu hizmetlerin içeriği ve şekli Alıcı'nın bankası ile Alıcı arasında olup, bu sözleşme kapsamının dışında yer alır

Sipariş, Alıcı'ya sipariş sırasında belirtilen adreste teslim edilecektir. Bu bilgilerde yer alan hatalardan dolayı oluşan teslimat gecikmelerinden ve ek ücretlerden Alıcı sorumludur. Aksine bir bildirim bulunmadığı sürece teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Kargo şirketinin teslimatı sırasında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda Satıcı ürünü tam olarak teslim etmiş sayılacaktır. Alıcı'nın ürünü geç teslim alması durumunda malda meydana gelebilecek hasarlar ve bozulmalardan Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı'nın ürünü teslim almaması, kargo şirketinde beklemesi ve sonrasında Satıcı'ya iadesi durumunda Alıcı, ürün satın alımında ücretsiz ya da indirimli kargo hakkı kazanmış olsa dahi, gidiş- dönüş kargo ücretini ve ürünlerde meydana gelen değer kaybını Satıcı'ya ödemekle yükümlüdür.

Siparişlerin teslimatı 30 gün içinde yapılacaktır. Ancak sipariş edilen ürünlerin yeni hazırlanacak olması (peynir gibi), hasatı beklenen ürünlerin ön siparişinin verilmesi (yeni sezon cevizi gibi) ya da ürünlerin sipariş üzerine yetiştirilecek olması (sözleşmeli tarım ürünleri gibi) gibi durumlarda bu teslimat süresi geçerli değildir. Ödemenin yapılmadığı veya iptal edildiği durumlarda Satıcı malı teslim yükümlüğünden azledilmiş olur. Söz konusu ürün veya hizmetlerin karşılanmasının olanaksız hale geldiği durumlarda (afet nedeniyle ürünlere zarar gelmesi gibi) Satıcı Alıcı'yı 3 gün içinde bilgilendirecek ve aldığı ücreti 10 gün içinde iade edecektir.

Alıcının beyan ve yükümlülükleri Alıcı, sipariş verdiği web sitesi, Ön Bilgilendirme Formu, Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni ve işbu Sözleşme'de yer alan bilgileri okuduğunu, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda onay verdiğini beyan eder. Alıcı, siparişleri ile ilgili istek ve şikayetleri için öncelikli olarak 2. maddede yer alan telefon ve e-posta adresini kullanarak Satıcı'ya ulaştıracağını kabul eder. Teslimat sırasında tahrip olmuş, kırılmış, yırtılmış veya ayıplı olduğu açıkça belli olan ürünleri kabul etmiş olması durumunda sorumluluk Alıcı'ya ait olur. Alıcı, Satıcı'nın bulunduğu bölgede teslimat olanağının haftanın her günü bulunmayabileceğini ve bu nedenle gecikmeler yaşanabileceğini kabul eder. Alıcı'nın 3. şahıslara teslim edilmesini talep ettiği hizmet ve ürünlerin 3. şahıslarca kabul edilmemesi veya teslim alınmaması durumunda sorumluluk Alıcı'ya aittir.

Satıcının beyan ve yükümlülükleri Satıcı Sözleşme konusu olan mal ve hizmetlerin sergilendiği şekilde ve kalitede sağlam, eksiksiz olarak teslimatıyla yükümlüdür. Satıcı işbu Sözleşme'de belirtilmemiş hiçbir ücret talep etmeyeceğini kabul eder. Satıcı Sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin karşılanmasının olanaksız hale geldiği durumlarla karşılaşırsa ödemenin gerçekleşmesinden sonraki 3 gün içinde Alıcı'yı bilgilendiremek ve aldığı ücreti 10 gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

Satıcı, Alının sözleşme maddelerde yer alan bilgi ve belgelerin kasıtlı olarak yalan, yanlış veya aldatıcı bilgiler içerdiğini ortaya çıkarması ya da siparişin ticari kazanç veya avantaj sağlamak amaçlı verildiğini tespit etmesi durumunda Alıcı'dan sözleşmenin 10 katına kadar tazminat talep etme hakkına sahiptir.

İşbu sözleşme ilgili itilaflarda, sözleşmenin geçerlilik kazandığı tarihte geçerli olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere göre Alıcı'nın malı teslim aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki İlçe veya İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Taraflar'In, kendi iradeleri dışında gerçeklesen, müdahale imkânları bulunmayan ve makul bir şekilde önceden öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerle yükümlülüklerini yerine getiremedikleri ya da yerine getirmede gecikmelere sebep olan savaş, sıkıyönetim, seferberlik, terörist eylemler, doğal afetler, salgın hastalıklar, yangın, grev, lokavt, hukuki kısıtlamalar ve denetlemeler de dahil istisnai olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebebin ortaya çıkması halinde, Sözleşme'ye ilişkin edimler mücbir sebep hali sona erinceye kadar askıya alınır. Askıya alınma süresi 3 (üç) ayı geçtiği takdirde, Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme'yi fesih hakkı doğar.

Bizi takip edin
© 2022 Albef- Tüm hakları saklıdır.