KVKK

1. Veri Sorumlusu

Bu metinde “Albef Spor Teknolojileri” olarak anılacak olan şirket, Nişantepe Mah. Orman Sk. No:13 Çekmeköy, İstanbul adresinde yerleşik ve +90 (546) 902 41 10 telefon numarasıyla iletişime geçilebilecek bir veri sorumlusu olarak kabul edilir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Albef Spor Teknolojileri olarak, müşteri memnuniyetini sağlamak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, pazarlama ve reklam faaliyetleri yürütmek, müşteri taleplerini karşılamak, ödeme işlemleri yönetmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimizle ilgili kişisel verileri işlemekteyiz.

3. İşlenen Kişisel Veriler

Müşterilerimizle veya potansiyel müşterilerimizle ilgili işlediğimiz kişisel veriler, ad-soyad, iletişim bilgileri, doğum tarihi, adres bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası gibi kimlik bilgileri, ödeme bilgileri, ürün ve hizmet talepleri, satın alma geçmişi gibi verileri içermektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel veriler, yasal süreler ve işleme amaçları çerçevesinde gerekli olan süre boyunca muhafaza edilecektir. Veri işleme amacı sona erdikten veya yasal süreler dolduktan sonra, kişisel veriler otomatik olarak silinecektir.

5. Kişisel Verilerin Paylaşımı

Albef Spor Teknolojileri, müşteri kişisel verilerini, yasal düzenlemelere uygun olarak, işbirliği yaptığı üçüncü taraflarla sınırlı şekilde paylaşabilir. Bu paylaşım, hizmet sunumunda, ödeme işlemlerinde, pazarlama faaliyetlerinde veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde gerekebilir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme, işlenen verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, işleme amaçlarına uygun olup olmadığını öğrenme gibi haklara sahiptir. Kişisel veri sahipleri, bu haklarını kullanmak için [email protected] adresine yazılı taleplerini iletebilirler.

7. Güvenlik ve İlgili İletişim Bilgileri

Albef Spor Teknolojileri, kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Her türlü soru, talep veya şikayetleriniz için +90 (546) 902 41 10 numaralı telefondan veya [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu KVKK metni, Albef Spor Teknolojileri’nin kişisel verilerin korunması konusundaki yaklaşımını ve uygulamalarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Düzenli olarak güncellenir ve revize edilir.